Kokią nakvynę lauke rinktumeisi?
263
Galėčiau tik kemperyje
995
Su malonumu parpiu palapinėje
161
Man užtektų ir miegmaišio
135
Lauke nemiegočiau nė už ką